V okolí

Stručný a krátký popisek k okolí

Biotop Oslavany

Zámek Oslavany

Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s arkádovým nádvořím. Zachoval se
původní klášterní gotický kostel, který sloužil jako zámecká kaple, nyní je
využíván ke koncertům. V zámku je expozice „Historie hornictví a energetiky“.

Veřejnosti je zámek otevřen zatím pouze několikrát do roka. Tradiční je
„Den otevřených dveří“ (1. května), Karmelská pouť (16. července nebo první
neděli po 16. 7.) a „Oslavanské historické slavnosti“ vždy druhý víkend v září.

Farní kostel sv. Mikuláše

Poprvé písemně uváděn v roce 1320, ve druhé polovině 16. stol. přestavěn
renesančně a současná barokní podoba je z druhé poloviny 18. století.

Z vybavení starého kostela se zachovala gotická socha Panny Marie s
Děťátkem pocházející z klášterního kostela – pravděpodobný dar královny
Elišky Přemyslovny z roku 1312 a postříbřená a zlacená soška Panny
Marie z roku 1707.